Κατηχητικά Σχολεία

Κατηχητικά Σχολεία

Ελάτε να γνωριστούμε μεταξύ μας και με το Χριστό!

ΚΑΘΕ  ΣΑΒΒΑΤΟ

 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ: ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ 6:00-7:00 μ.μ.

(ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΗΧΗΤΕΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΝΙΑΔΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΚΟΤΣΙΛΟΣ)

ΜΕΣΟ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5:30-6:30 μ.μ.

(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΗΧΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΑΤΖΑ)

ΜΕΣΟ-ΑΝΩΤΕΡΟ: ΑΓΟΡΙΑ 4:30-5:30 μ.μ.

(ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΗΧΗΤΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ & ΚΛΗΜΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ)

ΑΝΩΤΕΡΟ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5:30-6:30 μ.μ.

(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΗΧΗΤΡΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ-ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΚΑΘΕ ΣΆΒΒΑΤΟ 7:00 μ.μ.

(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑIΧΝIΔIΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ

 

Στην αίθουσα του Ιερού Ναού λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.

Σας περιμένουμε όλους με αγάπη!