Ἱερεῑς

π. Γεώργιος Φραγκιαδάκης

π. Μιχαήλ Μπιλάλης

iereis