Μεγάλη και Αγία Παρασκευή

Την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή θα γίνει αναμετάδοση της Ιεράς Ακολουθίας του Επιταφίου με πρωτοβουλία του οικείου δημάρχου κ. Ευάγγελου Ντηνιακού. Η αναμετάδοση θα γίνει διαδικτυακά (streaming) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χαϊδαρίου και ώρα έναρξης 19:00.   https://www.haidari.gr/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.